o.b.s. De Anbrengeleren en je thuis voelen!

Welkom bij obs de Anbrenge! 
Coronavirus - scholen dicht tot 6 april

Zondag is besloten dat alle scholen vanaf maandag zullen sluiten tot 6 april. Een ingrijpende maatregel. Bij deze willen we jullie informeren hoe we hier binnen Openbaar Onderwijs Emmen mee omgaan.

Continuïteit van onderwijsproces en onderwijs op afstand
Op de Anbrenge geven wij digitaal en deels op papier les. Iedere leerling heeft zijn rapport ontvangen met daarin uitleg over de werkwijze.  We zullen de ouders via Klasbord en via de mail op de hoogte blijven houden. Wekelijks zullen we nieuwe opdracht voor de kinderen klaarzetten. Vragen worden via de mail en eventueel telefonisch door de leerkrachten beantwoord.

Opvang voor ouders met beroepen in vitale processen.
Daarnaast is de oproep om voor de ouders met  cruciale beroepen in vitale processen  opvang te regelen. Een overzicht van de beroepen kunt u vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Het verzoek aan ouders om eerst zelf opvang proberen te regelen. Indien dit niet lukt kunnen ouders contact opnemen met de locatidirecteur.
Advies bij klachten
Voor iedereen geldt nog steeds zowel voor onze kinderen als voor onze medewerkers het advies om bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts thuis te blijven !

Hartelijke groet,
Aaltje Bosma
locatiedirecteur obs de Anbrenge


 

Brede ontwikkeling

De basisvaardigheden, het leren schrijven, spellen/taal en rekenen, vinden wij erg belangrijk. In de ochtenden is hier dan ook uitgebreid de aandacht voor. De verwerking gebeurt onder andere met de chromebooks, maar ook door samen te werken in de klas of in de gang. Maar met alleen rekenen en taal zijn we er natuurlijk nog niet. Daarom zijn wij gestart met thematisch werken. 's Morgens werken aan de basisvaardigheden en 's middags werken aan opdrachten waar deze vaardigheden weer in terugkomen.

Bijvoorbeeld het thema feest: 's morgens heb je een les gehad over maten. Dan kan het best zijn dat je in het thema iets gaat bakken waar deze maten weer in terug komen. Echt ook praktisch leren! Of een mooie prezi maken waarin je iets presenteert. Of een muurkrant. Of een toneelstuk. De mogelijkheden zijn eindeloos en de kinderen leren en genieten!
© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden