Welkom bij obs de Anbrenge! 

De naam van onze school komt van het Drentse werkwoord "anbreng'n". Dit woord heeft meerdere betekenissen. Voor ons betekent het "opvoeden" (met dank aan "Drentse Toal"). Niet alleen opvoeden in de zin van feiten en regels leren, maar ook het ontdekken van jezelf, je talenten en je karakter. Zo 'voeden we de kinderen op', samen met de ouders, zodat ze zich staande kunnen houden in onze maatschappij en trots zijn op wie ze zijn!

 

Brede ontwikkeling

De basisvaardigheden, het leren schrijven, spellen/taal en rekenen, vinden wij erg belangrijk. In de ochtenden is hier dan ook uitgebreid de aandacht voor. De verwerking gebeurt onder andere met door school verstrekte chromebooks, maar ook door samen te werken in de klas of in de gang. Maar met alleen rekenen en taal zijn we er natuurlijk nog niet. Daarom werken wij twee middagen in de week thematisch met ondersteuning van de methode Topontdekkers. 's Morgens werken aan de basisvaardigheden en 's middags werken aan opdrachten waar deze vaardigheden weer in terugkomen.

Bijvoorbeeld het thema feest: 's morgens heb je een les gehad over maten. Dan kan het best zijn dat je in het thema iets gaat bakken waar deze maten weer in terug komen. Echt ook praktisch leren! Of een mooie prezi maken waarin je iets presenteert. Of een muurkrant. Of een toneelstuk. De mogelijkheden zijn eindeloos en de kinderen leren en genieten!
© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden