Pestprotocol

Een pestprotocol (of anti-pestprotocol) is een document met afspraken die je maakt met elkaar om pesten te voorkomen. Het pestprotocol gaat over pesten in de klas en op het schoolplein. Het pestprotocol gaat ook over pesten via de computer. In een pestprotocol staat:

  • wat is pesten en wat is plagen?
  • hoe proberen we pesten te voorkomen?
  • hoe zien we snel dat er wordt gepest?
  • hoe zorgen we er voor dat het pesten snel stopt
  • hoe werken we samen met de ouders om pesten te stoppen

Pestprotocol obs De Anbrenge

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden