Omgeving

Onze school is centraal in het dorp gelegen. Wij hebben momenteel ± 120 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit het dorp Erica. 

Er zijn 9 leerkrachten en een onderwijsassistent aan onze school verbonden. We zijn een stageschool van de Pabo en het Drenthe College.

De Anbrenge is gehuisvest in één gebouw dat gelegen is in een aantrekkelijke groene omgeving.

We hebben bij school een ruim speelplein waarop de kinderen kunnen spelen. Naast de school ligt het multifunctionele sport- en speelveld "Spelica".

 Spelica

Drents Verkeersveiligheidslabel
Obs de Anbrenge is sinds 2015 in bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.

In die veilige omgeving verzoeken wij buurtbewoners en ouders rustig te rijden rondom de school en te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. De kinderen die dicht bij school wonen worden verzocht om op de fiets te komen en de fiets te stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

Ieder jaar doen wij mee met de fietsenkeuring van VVN, zodat alle fietsen winterklaar kunnen zijn en de kinderen dus veilig van en naar school kunnen fietsen.

Daarnaast geeft de school les in verkeer en nemen de kinderen deel aan een aantal projecten en voorstellingen over verkeer. Ook doen de groepen 7 en 8 mee met het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Wilt u meer weten over de DVL van obs de Anbrenge? Loopt u dan even binnen! Algemene informatie kunt u vinden op www.veiligbereikbaardrenthe.nl.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden