Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft voor bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR bespreekt met directie of bevoegd gezag belangrijke zaken zoals: het formatieplan, het activiteitenplan enz. De locatieleider is adviserend lid.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van alle 34 openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Voorzitter:
 Klaas Jongstra                                                                                                                               
Secretaresse: Fokje Fietje   
Leden: René Raad, Rick Bosma, Annita Bruins, Tamara Hindimith
Adviserend lid:   Aaltje Bosma

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden