Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft voor bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR bespreekt met directie of bevoegd gezag belangrijke zaken zoals: het formatieplan, het activiteitenplan enz. De locatiedirecteur is adviserend lid.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van alle 30 openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Voorzitter:
 Karin van Tellingen                                                                                                                             
Secretaresse: Diana van der Kolk 
Penningmeester: Martijn Feitsma
Leden: Carola Pynaker, Linda Vaartjes, Albertien Unij en Alexandra Siebum
Adviserend lid: Aaltje Lubbers

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden