Missie en visie

Onzie missie is: “obs de Anbrenge, leren en je thuis voelen!”      

 • Leerlingen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat ze met plezier naar school gaan.
 • Wij streven ernaar dat elke leerling zich thuis voelt!
 • De leerkrachten en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen.       
 • Het onderwijs wordt zo aangeboden dat de leerlingen, ondanks de onderlinge verschillen in aanleg, tempo en ontwikkeling, hun eigen capaciteiten zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in een snel veranderende wereld.

Dit is zichtbaar door:

 • een professionele veilige schoolcultuur in een sfeer van  vertrouwen;
 • open communicatie;
 • er wordt met plezier op onze school  gewerkt;
 • we creëren een goede sfeer op school en in de klas;        
 • resultaatgericht werken: we werken structureel aan het vasthouden en  verhogen van de opbrengsten op het gebied van taal en rekenen;                     
 • een goed doordacht zorgbeleid en goed ingerichte zorgstructuur;      
 • een leeromgeving  waar de kinderen actief, gemotiveerd en betrokken leren, in interactie met de  leerkracht en met elkaar; 
 • de focus op professionele instructievaardigheden; 
 • een rijke leeromgeving; 
 • een cultuur waarin kinderen leren met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken;
 • een zelfstandige werkhouding van de leerlingen.   


Welke punten staan centraal?

 • Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling: de leerkracht kan de methode en de leerling loslaten en is meer aan het coachen dan aan het doceren.
 • Zorg voor kwaliteit: de Anbrenge heeft het basisarrangement; de opbrengsten zijn volgens de schoolnormen op orde.
 • Organisatie en management: Samenwerking onderwijsteam intensiveren.
 • Zorg en begeleiding: Ondersteuning is optimaal mogelijk; onderwijsassistent is optimaal ingezet; er is een rekencoördinator en een taal-/leescoördinator.
 • Onderwijs en Leren: de Anbrenge heeft een breed aanbod gericht op talentontwikkeling; ondernemend leren, thematisch onderwijs, wetenschap en techniek, cultuur.

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden