Schooltijden

We werken op obs de Anbrenge met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle groepen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar schoolgaan, op maandag t/m vrijdag.

Fruitpauze en lunchtijd
Er wordt op verschillende tijden gegeten in de eigen groep onder toezicht van de groepsleerkracht.

De leerlingen gebruiken hierbij hun eigen lunchpakket. Dit lunchpakket, waarbij de nadruk op een gezonde maaltijd ligt, bestaat dan uit:

-        Brood, het liefst in een voor kinderen herkenbare broodtrommel;

-        Drinken, het liefst in een drinkbeker.

-        Fruit. Geen snoep!

Geadviseerd wordt om het lunchpakket in een tas aan de kinderen mee te geven. De tassen worden aan de kledinghaken bij de jassen opgehangen en bij de kleuters in bakken verzameld.

Bij het nuttigen van de lunch horen een aantal regels/manieren die leerkrachten en leerlingen toepassen. Tijdens de lunch vindt er een lesactiviteit plaats.

De lunchtijd valt officieel onder de wettelijke onderwijstijd. Dat houdt in dat er gedurende de lunchtijd gewerkt wordt aan de doelen die vallen onder de kerndoelen van het primair onderwijs. Hierbij moeten we denken aan voorlezen, technisch lezen (groepen 4 t/m 8), mondelinge instructie of vertelling, tv-weekjournaal, bespreken nieuwsitems (bovenbouw), e.a. 

Middagpauze

Na de lunch wordt er gedurende vijftien minuten buiten gespeeld. Bij het buiten spelen wordt er volgens een pleinwachtrooster toezicht gehouden op het schoolplein. Er mag ook gebruik gemaakt worden van de voetbalkooi; hiervoor hanteren we een rooster. Bij slecht weer (regen) blijven de kinderen binnen. Er worden duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt van welke materialen kinderen gebruik kunnen maken, waar ze zich gedurende de pauze wel/niet mogen bevinden en welke regels er gelden.

Wordt het gedurende de middagpauze alsnog droog dan mag er weer  buiten gespeeld  worden. Dit wordt bepaald door de leerkrachten die ook toezichthouder zijn.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden